W południowo- wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego położony jest jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów Kujaw i Pomorza-  powiat lipnowski, sąsiadujący z powiatem rypińskim, włocławskim, toruńskim, aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim. Siedzibą powiatu jest miasto Lipno- zwane miastem Poli Negri. W Lipnie bowiem urodziła się międzynarodowa gwiazda kina niemego Pola Negri, a właściwie Barbara Apolonia Chałupiec polska aktorka teatralna i filmowa. Przez teren powiatu przepływa rzeka Mień, prawobrzeżny dopływ Wisły, a także Chełmiczanka i Lubianka. Chełmiczanka,  jest również  prawobrzeżnym dopływem Wisły, wypływająca z jeziora Piaseczno, przepływa przez jeziora Ostrowite i Chełmica, skąd kieruje się ku Wiśle. Lubianka bierze początek z jeziora Konotopie, następnie płynie  przez jeziora Sumin, Kijaszowskie oraz Piotrkowskie wpadając do Drwęcy.  Na terenie  powiatu lipnowskiego znajduje się 29 jezior o powierzchni większej niż 10 ha,  w większości wykorzystywanych  dla potrzeb turystyki i rekreacji, w szczególności położone w malowniczym krajobrazie w otoczeniu kompleksów leśnych.